Pravila nagradnog foto natječaja: «Čarobnjaka snimite, vikend najam osvojite!»

Nagradni foto natječaj počinje u petak 13.4.2018. godine u 10: 00 sati i završava u nedjelju 15.4.2018. godine u 24:00 sati.
Pravila nagradnog foto natječaja:  «Čarobnjaka snimite, vikend najam osvojite!»

Članak 1. – Organizator i svrha

Nagradni foto natječaj priređuje i organizira CARWIZ d.o.o. Savska cesta 106, HR-10000 Zagreb, Registar trgovačkih društava MB: 081071650, Trgovački sud u Zagrebu, OIB: 78892791179 (u daljnjem tekstu: Organizator). Nagradni foto natječaj se organizira u svrhu  promidžbe usluga te se odvije na društvenim mrežama Facebook i Instagram. Sudjelovanjem u nagradnom foto natječaju sudionik prihvaća ovdje navedena pravila.

Članak 2. – Trajanje

Nagradni foto natječaj počinje u petak 13.4.2018. godine u 10: 00 sati i završava u nedjelju 15.4.2018. godine u 24:00 sati.

Članak 3. – Pravo sudjelovanja u nagradnom foto natječaju

Svi registrirani članovi društvene mreže Facebook i Instagram koji su punoljetni državljani Republike Hrvatske imaju pravo sudjelovanja u nagradnom foto natječaju. U nagradnom foto natječaju ne smiju sudjelovati zaposlenici Organizatora niti članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnici, djeca, sestre i braća).

Članak 4. – Pravila sudjelovanja

Za sudjelovanje u nagradnom foto natječaju, svaki sudionik treba svojim mobilnim uređajem ili fotoaparatom snimiti fotografiju koji mora barem u jednom kadru prikazivati maskotu CARWIZ rent a cara – Čarobnjaka koji će tijekom trajanja natječaja biti na Zagrebačkom Auto Showu.  Snimljeni materijal potrebno je objaviti na vlastitom profilu prethodno navedenih društvenim mreža uz hashtag #carwizautoshow.

Osoba koja se prijavljuje na natječaj mora imati sva prava na prijavljeni sadržaj. Organizator natječaja je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika, ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora.

Sudionici nagradnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja u potpunosti se odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnov naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim pravilima.

U natječaj se moguće prijaviti s više fotografija. Na fotografiji su dozvoljene lakše intervencije poput namještanja kontrasta ili svjetlosti, veličine i slično, međutim sve daljnje intervencije u smislu brisanja ili dodavanja elemenata te bilo kojih radnji koje mijenjaju postojeću situaciju na slici nisu dozvoljene.

Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili na sudjelovanje u nagradnom natječaju. 

Članak 5. – Nagrada

Pobjednik nagradnog foto natječaja osvaja 3 (tri) dana najma CARWIZ rent a car vozila marke Toyota C-HR. Najam uključuje: puno osiguranje za vozilo i putnike; najam ne uključuje gorivo, cestarine. Nagrada je neprenosiva, a prije, tijekom i poslije trajanja najma vrijeme sva pravila Organizatora navedena u Općim uvjetima Ugovora o najmu. Nagradu je moguće realizirati najkasnije do 15.6.2018. uz prethodnu najavu.

Članak 6. – Odabir i obavještavanje pobjednika

Prijave se primaju trajanja natječaja i trenutak objave fotografije ne utječe na dobitnika. Dobitnika bira žiri sastavljen od zaposlenika Organizatora. Dobitnik osvaja nagradu iz članka 5. ovih Pravila. Dobitnik ovog natječaja bit će obaviješten o osvajanju nagrade putem društvenih mreža Organizatora u roku od 10 dana od dana završetka natječaja. Ako se dobitnik ne javi u roku od 7 dana od trenutka objave, nagradu neće moći realizirati.

Organizator ima pravo zahtijevati od dobitnika nagrade, prije nego što dobije nagradu, predočenje dokaza o identitetu (osobni dokument s fotografijom).

Organizator ima pravo objaviti ime, prezime i prijavljeni materijal sudionika i/ili dobitnika na službenoj Facebook stranici i Instagram profilu. Dostavljanjem podataka sudionici i dobitnik pristaju da podaci budu javno objavljeni te pristaju na ostale uvjete definirane ovim Pravilima.

Članak 7. – Ograničenja

Sudionici ovog nagradnog natječaja ne mogu zahtijevati nagradu drukčiju od one navedene u ovim Pravilima pod člankom 5. Sudionici prihvaćaju Pravila ovog natječaja u trenutku objave fotografije sukladno članku 4. Autor svakog prijavljenog materijala slanjem svoje prijave jamči da sva autorska prava na prijavljenoj fotografiji (svi vizualni elementi) pripadaju njemu, da na autorskim pravima nema tereta te da ista nisu ograničena ili prenijeta u korist bilo koje treće fizičke ili pravne osobe.

Prihvaćanjem ovih Pravila, autori i svi sudionici ovog natječaja, daju u korist Organizatora pravo korištenja njegovih autorskih prava na prijavljene radove i to na način da ovlašćuju Organizatora da prijavljene uratke oglašavaju u elektronskim i tiskanim medijima u svrhu promocije, tijekom neograničenog vremena, u neograničenoj nakladi i broju izdanja na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, sukladno ovim Pravilima.  Organizator sve prijavljene materijale, uz eventualne preinake, može koristiti za oglašavanje u svim medijima (televizija, novine, internet...), ali ih nije obavezan koristiti u reklamne svrhe. Sudionici se dostavom materijala za natječaj odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja prema Organizatoru po bilo kakvoj osnovi. 

Autor pobjedničkog rada prihvaća da se njegovo ime, lik i djelo iskoristi u promotivne svrhe, a s ciljem dobivanja publiciteta. U slučaju da bilo koja treća fizička ili pravna osoba pokrene protiv Organizatora bilo kakve sudske, upravne ili druge slične postupke utemeljene na navodnoj povredi autorskih ili drugih prava vezano uz oglašavanje, proizvodnju, umnožavanje, distribuciju ili prodaju sadržaja koji se pojavljuju u prijavljenim radovima, Autor navedenog materijala/rada se obvezuje pridružiti se takvom postupku te potraživanja iz istog zahtjeva preuzeti na sebe te braniti Organizatora od svakog zahtjeva postavljenog u takvom postupku te istima naknaditi sve troškove koji bi im mogli nastati uslijed takvog zahtjeva te pokretanja sudskog ili administrativnog postupka.

Organizator se obvezuje obavijestiti Autora materijala o pokretanju bilo kojeg takvog postupka odmah, a najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana kada zaprimi obavijest o pokretanju postupka.

Organizator je ovlašten sam napraviti određene preinake, dorade i slično na prijavljenim materijalima, dokle god iste ne predstavljaju deformiranje materijala bez  suglasnost ili odobrenja Autora.

Članak 8. – Publicitet

Sudjelovanjem u ovom nagradnom foto natječaju, sudionici dopuštaju Organizatoru prikupljanje, obrađivanje, čuvanje njihovih osobnih podataka te korištenje u daljnjoj promociji. Prikupljeni podaci neće biti dostupni trećim osobama.

Članak 9. – Porezi, sporovi i tehničke poteškoće

Dobitnik nagrade ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade neposredno povezane s nagradom.

U slučaju bilo kakvog spora između Organizatora i sudionika nagradnog foto natječaja nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

Nagradni foto natječaj će se odvijati sukladno  prethodno definiranom vremenskom periodu, može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja. U tom slučaju Organizator se oslobađa svih nastalih obveza prema sudionicima.

Članak 10. – Završne napomene

Organizator nagradnog foto natječaja zadržava pravo promjene ovih Pravila. Nagradni foto natječaj ni na koji način nije sponzoriran ili promoviran od strane Facebooka i Instagrama, niti je povezan s Facebookom i Instagramom.

U Zagrebu dana 12.4.2018. godine,

 

CARWIZ rent a car d.o.o

Kako bismo poboljšali vaše iskustvo prilikom korištenja CARWIZ web stranice koristimo kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom. Više informacija »